कीवर्डहरू -

स्टार्टअप सुरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी कुरालाई ध्यान दिनुहोस् (भिडिओ)

स्टार्टअप सुरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी कुरालाई ध्यान दिनुहोस् (भिडिओ)