कीवर्डहरू -

Search Result: Password

ओटीपी भनेको के हो? कसरी जेनेरेट गर्ने? यसका फाइदाहरु

तपाइँ जब अनलाइन बैंकिङ वा वित्तीय वेबसाइटमा लगइन गर्नुहुन्छ वा कुनै महत्त्वपूर्ण वेबसाइटमा अकाउन्ट सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई प्रमाणीकरणको लागि ओटीपी पठाइन्छ, त्यसपछि मात्र तपाइँ अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ ।