कीवर्डहरू -

Search Result: Programming language

पाइथन के हो ? किन सिक्ने ?

पाइथन एक लोकप्रिय प्रोग्रामिङ भाषा हो । यो गुइडो भान रोस्समद्वारा बनाईएको थियो भने सन् १९९१ मा जारी गरिएको थियो । पाइथन एक अबजेक्ट आरियेन्टेड (डेटामा आधारित), उच्च–स्तर (मानिसहरूले बुझ्न सजिलो) प्रोग्रामिङ भाषा हो । यो छिटो वि…