कीवर्डहरू -

Search Result: Recycle Bin

रिसाइकल बिनबाट स्थायी रुपमा फाइलहरु डिलिट गर्ने तीन उपाय

जब पनि तपाई कुनै डिभाइसबाट फाइल डिलिट गर्नुहुन्छ, त्यो पूर्ण रुपले डिलिट भएको हुँदैन् ।  यो फाइल रिसाइकल बिनमा जान्छ, जस कारण आवश्यक परेको खण्डमा फाइललाई फिर्ता पनि ल्याउन सकिन्छ ।

तप…