कीवर्डहरू -

Search Result: Incognito

इनकग्निटो मोड कतिको सुरक्षित छ? के यो ह्याक हुन् सक्छ ?

आजकाल सबैजना गोपनीयता र सुरक्षाको बारेमा चिन्तित छन् । धेरै मानिसहरू इन्टरनेट प्रयोग गर्दा आफ्नो ब्राउजरमा इन्कग्निटो मोड अन गर्छन् ।

मानिसहरू सोच्छन् कि यस तरिकाले उनीहरूको ब्राउजिङ इतिहास पूर्ण रू…