कीवर्डहरू -

Search Result: Electric Bycycle

अब विद्युतीय साइकलमा पनि कर लाग्ने

अब विद्युतीय साइकलमा पनि कर लाग्ने भएको छ । भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै विद्युतीय स्कुटर सरह वर्गीकरण गरी जाँचपास गर्न निर्देशन दिएको हो । 

विराटनगर भन्सार कार्यलय लगा…